Τομείς δραστηριότητας

Το γραφείο μας συμβουλεύει κυρίως εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Έτσι, είμαστε εξοικειωμένοι τόσο με τα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης όσο και με τα εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις επιμέρους δραστηριότητές τους.


Κατασκευαστικό & Δημόσιες Συμβάσεις

Το κατασκευαστικό δίκαιο βρίσκεται παραδοσιακά στον πυρήνα της δραστηριότητας του γραφείου μας και έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πορεία του. Το γραφείο ...περισσότερα

 


Ενέργεια

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μία εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε με την ψήφιση του νόμου 2773/1990 ...περισσότερα

 


Εταιρικό

Η εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της εταιρείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική της ανάπτυξη. Αυτή η αρχή ισχύει ανεξάρτητα ...περισσότερα

 


Εμπορικό

Το εμπορικό δίκαιο είναι ένας από τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς μας, τόσο σε σχέση με εγχώριες όσο και σε ...περισσότερα

 


Περιουσιακά ζητήματα

 Η διαχείριση της περιουσίας (κτήση, πώληση, εκμίσθωση ακινήτων κλπ), απαιτεί ιδιαίτερη επιμέλεια, αφού ενίοτε συνδέεται με σύνθετα νομικά και φορολογικά ...περισσότερα

 


Επίλυση Διαφορών

Στο γραφείο μας αντιλαμβανόμαστε ότι η δικαστική δεν είναι πάντα η ιδανική οδός για την επίλυσης μιας διαφοράς. Για αυτό ...περισσότερα

 
Συνοπτικός οδηγός
Η μεταβίβαση κινητών και ακινήτων με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία και η φορολόγησή της με τον νέο ν 3842/2010
Δείτε το σημείωμα

 

 

 
Νομικά Νέα
τεύχος 9, Απρίλιος 2017 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 8ο, Ιούλιος 2016 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 7ο, Ιούνιος 2014 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 6ο, Δεκέμβριος 2013 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 5ο, Nοέμβριος 2012 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 4ο, Σεπτέμβριος 2010 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 3ο, Ιούλιος 2008 [κείμενο στα Αγγλικά]
τεύχος 2ο, Απρίλιος 2008 [κείμενο στα Αγγλικά]

 

Handbooks

Η μεταβίβαση κινητών και ακινήτων με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία

Το δικηγορικό μας γραφείο συνέταξε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση (Απρίλιος ...

The Limited Liability Company [Aγγλικά]

 Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών της Ε.Π.Ε.

 

...
The Société Anonyme [Αγγλικά]

Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών της Α.Ε.

...
 
 

 

-->