Ενημερωτικό υλικό
επιστροφή
Η μεταβίβαση κινητών και ακινήτων με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία

Το δικηγορικό μας γραφείο συνέταξε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση (Απρίλιος 2010) του νόμου 3842/2010 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία απόκτησης ακινήτων και κινητών με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία, προκειμένου να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, βασική πληροφόρηση για τα θέματα αυτά.

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο

 

 

-->